| OVER WOORD & DAAD

Missie

Woord en Daad wil vanuit christelijk perspectief armoede bestrijden in Afrika, Azië en Midden-Amerika. Via lokale organisaties streven we ernaar armen een menswaardig bestaan te bieden. Hierbij doen wij een appél op ieders verantwoordelijkheid, zowel hier als daar. Woord en Daad wil hierin een sterke en betrouwbare schakel zijn tussen u en de armen in ons werkgebied.

Visie

Armoede in bijbels perspectief
Woord en Daad is een organisatie die zich gemotiveerd weet door de bijbelse opdracht zorg te dragen voor de arme naaste. Daarbij beseft Woord en Daad dat armoedebestrijding in een door de zonde gebroken wereld plaatsvindt. Ten diepste staat het werk van Woord en Daad in de verwachting van de komst van het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid (Mattheüs 6:33a). Woord en Daad ziet haar werk als tekenen van dit Koninkrijk.

Woord en Daad werkt zonder aanzien des persoons
Woord en Daad vindt verantwoordelijkheid over en weer van belang
Woord en Daad werkt met christelijke lokale partners
Woord en Daad wil betrouwbaar, open en eerlijk zijn

Ketenbenadering

Woord en Daad werkt vanuit de ketenbenadering 'van kostganger tot kostwinner!'. Doel is om alle 'kostgangers', kinderen en jongeren die nu onderwijs volgen, uiteindelijk 'kostwinner' te maken zodat ze de kost kunnen verdienen. Voor zichzelf, voor hun gezin én voor de ontwikkeling van de gemeenschap.

Binnen de ketenbenadering werkt Woord en Daad met drie programma's: Basisvoorzieningen (inclusief noodhulp), Onderwijs en Arbeid en Inkomen.

Landen

Woord en Daad is werkzaam in:
Afrika: Benin, Burkina Faso, Ethiopië, Oeganda, Sierra Leone, Tsjaad, Zambia, Zuid-Afrika, Zuid-Soedan
Azië: Bangladesh, de Filippijnen, India, Sri Lanka, Thailand
Midden- en Zuid-Amerika: Colombia, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua

De komende jaren wil Woord en Daad haar werk met name in Afrika uitbreiden.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Meer informatie is te vinden op www.woordendaad.nl.